Sürücü Eğitiminde 28 Yıllık Tecrübe

SRC BELGESİ

Karayolları Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre ticari faaliyette bulunan tüm sürücülerin,meslek alanına göre SRC belgeleri olmalıdır. (KTK madde 5)SRC TİPLERİ VE KULLANILDIĞI MESLEKİ ALANLAR


SRC 1 (uluslararası yolcu taşımacılığı)
SRC 2 (yurtiçi yolcu taşımacılığı)
SRC 3 (uluslararası eşya - kargo taşımacılığı)
SRC 4 (yurtiçi eşya - kargo taşımacılığı)
SRC 5 (tehlikeli madde taşımacılığı)


SRC MÜRAACATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik numarası bulunacak)
  • Sürücü Belgesi Fotokopisi
  • Öğrenim Durumu Belgesi
  • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf

Sürücülüğü meslek olarak icra edecekseniz, kurumlara iş başvurusunda bulunduğunuzda aşağıdaki belgeler sizden istenecektir.Bu duruma hazırlık yapınız.
1. Sürücü Belgeniz
2. SRC Belgeniz (Meslek alanınıza göre)
3. Psikoteknik Değerlendirme BelgesiSRC YÖNETİCİLERİ

Kara Yolları Taşıma Kanununa göre iş ve işlem yapan ticari firmaların yöneticileri 2 kısıma ayrılmakta ve değerlendirilmektedir.Bunlarda aşağıya çıkarılmıştır.
Üst Düzey Yönetici (ÜDY) : Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı,yönetim kurulu üyesi,genel müdür,genel koordinatör,genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.ÜDY TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÇEŞİTLERİ


ÜDY 1 Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY 2 Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY 3 Uluslararası eşya - kargo taşımacılığı
ÜDY 4 Yurtiçi eşya - kargo taşımacılığıOrta Düzey Yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci,şef,uzman,operasyon yöneticisi,operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.


ODY TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÇEŞİTLERİ


ODY 1 Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY 2 Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY 3 Uluslararası eşya - kargo taşımacılığı
ODY 4 Yurtiçi eşya - kargo taşımacılığı